Isolering och isoleringsmaterial

Isoleringsmaterial, tätningsmaterial och produktskydd hör till vår kärnkompetens

Isoleringsmaterialen planeras och tillverkas efter kundens individuella behov. Vi levererar såväl enstaka exemplar som stora serier.

Vi är gedigna proffs på individuella isoleringslösningar

Vi konsulterar och handleder i fråga om såväl valet av material som vidareförädlings- och bearbetningsprocesserna. Oavsett vilken utmaning du står inför, finner vi en lösning.

Vi utreder användningsområdets och isoleringens krav – ju mer information vi får om kraven på isoleringsmaterialet och de avsedda användningsförhållandena, desto hållbarare och mer lyckad, kan vi göra den isoleringslösning vi erbjuder.

Isoleringsmaterial för behoven i varje bransch

Våra lösningars och diverse materials goda värme- och ljudisoleringsegenskaper kan utnyttjas för många syften inom bland annat allt från fordons- och byggindustrin, till specialtillämpningar inom hälso- och sjukvården. Vi kan erbjuda funktionella isoleringsmaterial och isoleringslösningar för varje bransch.

Kontakta oss för mer information »

 

Isoleringsmaterial och husteknik

Värmeisoleringsmaterial och ljudisoleringsmaterial används väldigt mycket inom husteknik. Isoleringsmaterial används bland annat i husväggar, takkonstruktioner, bottenbjälklag och rörledningssystem. Vårt utbud inkluderar olika typer och stilar av isoleringsmaterial för olika användningsändamål. Om det inte finns någon färdig lösning, skräddarsyr vi en efter kundens individuella behov.

 

 

Värmeisolering

Den viktigaste egenskapen i material som används för värmeisolering är dess värmeisoleringsförmåga, som mäts i lambda (λ). Beroende på användningsområdet, krävs ett bra isoleringsmaterial, dessutom andra tekniska och mekaniska egenskaper, såsom mot fukt- och vattenabsorptionsförmåga, elasticitet, formbarhet och självbärighet.

Ljudisolering

Med ljudisolering eftersträvas reducerad överföring av ljudenergi från ett rum till ett annat, det vill säga förbättrad ljudisoleringsförmåga i konstruktionen. Med ljudreduktionstalet R uppmäts skillnaden i ljudtrycksnivå (dB) på vardera sida om väggen. När man talar om ljudisolering kan man också avse ljuddämpning av ett visst rum. Ljudisolerande material är porösa och mjuka, absorberar ljud och omvandlar det ljud som finns i rummet till värmeenergi.

Läs mer om ljudisolering »

Isoleringsmaterial och isoleringslösningar för varje bransch

Väg- och vattenbyggnad

Vi medverkar centralt i väg- och vattenbyggnad. Vi planerar och levererar isoleringslösningar bland annat för isolering av jordmassor och tunnlar. De vanligaste isoleringsmaterialen inom väg- och vattenbyggnad är polyetener, polystyrener och polyuretaner.

 

 

Isoleringsmaterial, material och produktserier

De olika typerna av cellplast och cellgummi är elastiska, starka material som ofta utnyttjas i isoleringslösningar. På NMC Cellfoam är vi proffs på isolering, och vi handleder dig i att välja rätt material för det specifika användningsområdet. Vårt mål är att tillhandahålla högklassiga, funktionella isoleringsmaterial som gör kunden nöjd.

Vi väljer alltid material i enlighet med kundens behov. Vi är inte bundna till några vissa material, utan förädlar vid behov isoleringsmaterial, ur såväl egna som andra leverantörers produkter.

Våra isoleringsprodukter

 • cellplast och cellgummi
 • CLIMAFLEX®-rörisolering
 • INSUL-TUBE®-rörisolering
 • NOMALEN® slutet cellskum
 • betongtäckmattor
 • polystyren- och polyuretanskivor

Öppna pdf-broschyren (eng) »

Högklassiga isoleringslösningar hos NMC Cellfoam AB

NMC Cellfoam AB är Skandinaviens ledande vidareförädlare av cellgummi och cellplast, och erbjuder funktionella isoleringsmaterial och speciallösningar för industriaktörer i alla branscher. Vi har värmeisoleringar, ljudisoleringar och tätningar för alla dina behov.

Vi är uppriktigt stolta över såväl vår yrkeskompetens och våra arbetsmetoder, som den tekniska och estetiska kvaliteten på våra produkter. NMC Cellfoam AB är en pålitlig samarbetspartner som tar fram hållbara, högklassiga lösningar för kunderna, vid behov med snabb tidtabell.

Ratkaisut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB