Ljudisolering

Vi erbjuder dig skräddarsydda lösningar och planeringstjänster för ljudisolering. Vi hjälper våra kunder vid planering av material och isoleringsstruktur och vägleder i valet av rätt ljudisoleringsmaterial så att resultatet fungerar och motsvarar önskemålen.

Bullerbekämpning och dämpning

Ljudisoleringen antingen isolerar från eller dämpar ljud från en bullerkälla. Med rätt material och kombinationer av material kan produkters ljud, vibrationer och miljöeffekter effektivt minimeras.

 

Med ljudisolering förbättras väggens ljudreduktion. Som mått på ljudisoleringsförmågan används reduktionstalet R, som uttrycker skillnaden i ljudtrycksnivå (dB) på vardera sida om väggen. Stomljud (vibrationer) kan dämpas med olika material och lösningar i konstruktionerna. Vi har ett mycket brett urval av material som inkluderar olika ljuddämpande absorptionsmaterial.

Kontakta oss för mera information »

 

 

 

Vi tillverkar också olika akustikpaneler
till väggar och tak alltefter kundens behov.

 

 

Ljudisolering för luft- och stomljud

Syftet med ljudisolering är att reducera det ljud som fortplantar sig från en plats till en annan, vilket i praktiken innebär förbättrad ljudisoleringsförmåga i väggen. Ljudreduktionen uppmäts med reduktionstalet R, som visar skillnaden i ljudtrycksnivån (decibel, dB) på vardera sidan om väggen.

När energi riktar sig mot stommen eller väggen orsakar det vibration, som sedan överförs till strukturens andra sida och där utlöses i form av ljud. Stomkonstruktioner och väggar ska isoleras med rätt material och strukturer så att energin inte rör sig från en yta till en annan och en fungerande ljudisolering uppnås.

 

Dämpning av luft- och stomljud

Korrekt ljudisolering av väggarna påverkar inte bullernivån i rummet. Vill man reducera bullernivån i rummet handlar det om ljuddämpning. Porösa och mjuka material är idealiska för ljuddämpning: de absorberar ljud och omvandlar den ljudenergi som uppstår i rummet till värme.

 

Ljudisoleringsmaterial och egenskaper

Ljudisolering fungerar enligt massans villkor: ju större massa ett material har, desto bättre ljudisoleringsförmåga har det. Det finns flera olika ljudisoleringsmaterial, och de har alla goda egenskaper och specifika användningsområden. För ljudisolering används bland annat tunga polymerbaserade material, tungmattor, porösa skumplaster med öppna celler, textilier och ull.

 

 

Användningsområden för ljudisoleringsmaterial

Om det finns buller som stör dig eller dina kunder, hjälper vi dig att finna rätt lösning, planera ljudisoleringen och välja material.

Maskin- och anläggningsindustrin

Vi excellerar när det kommer till dämpning av buller och vibrationer från maskiner och anordningar. Motorljud i maskiner och andra anordningar isoleras från omgivningen med konstruktioner som planeras och dimensioneras optimalt för önskat frekvensintervall. För vibrationsdämpning i anläggningar används bland annat elastiska gummidämpare.

Noisetek® ELASTE erbjuder överlägsen ljuddämpning också i utmanande användningsområden.

Noisetek® ELASTE broschyr
(pdf, engelska)

TDS of Noisetek ELASTE R broschyr (pdf, engelska)

Byggindustrin

Vi levererar tungmattor och ljudisoleringsmaterial för byggindustrins behov av ljudisolering. Bland annat dörrkonstruktioner bör isoleras ordentligt. Under golvbeläggningen monteras cellplast eller motsvarande material som dämpar stomvibrationer från steg.

Ratkaisut

Kontaktformulär
    BESÖKSADRESS

    Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

    NMC CELLFOAM AB

    Organisationsnummer 556304-9609
    Allmänna försäljningsvillkor

    Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB