Cellgummi och dämpmattor

Lösningar för kundernas behov

Vi tillverkar cellgummi- och dämpningsprodukter alltefter kundens behov och önskemål. Hos oss får ni såväl enstaka exemplar som stora serier.

Cellgummi- och dämpningsmattprodukter

Vi tillverkar cellgummi- och dämpningsmattprodukter alltefter kundens behov och önskemål. Dämpmattor, bitumen- och tungmattor fungerar utmärkt som vibrationsdämpnings- och ljudisoleringsmaterial.

Vi kartlägger kundens behov och handleder i valet av material och under vidareförädlings- och bearbetningsprocesserna. Vi deltar i produktplaneringen – ju mer information vi får om användningsändamålet och användningsförhållandena, desto hållbarare och mer lyckad kan vi göra den lösning vi erbjuder kunden. Vi har en lösning för varje utmaning!

Cellgummimaterialen skiljer sig i fråga om råmaterial, täthet och cellstruktur. Materialet väljs i enlighet med användningsändamålet och kraven. Också valet av vibrationsdämpande material beror på den avsedda tillämpningen, väggens tjocklek och de övriga kraven. Gummi har hög mekanisk slitstyrka och är stötdämpande. Cellgummi används för krävande omständigheter där gummits egenskaper framträder väl.

Cellgummimaterial är elastiska, porösa och långlivade material som lämpar sig för många olika användningsändamål. Det finns många olika typer av cellgummi. Material som används i dem är bland annat EPDM, CR, SBR och NBR och blandningar av dessa. Med cellgummi uppnås täthet mot fukt, smuts och luft i olika tätningstillämpningar. Cellgummi kan bland annat användas i tätningar, isoleringsmaterial och förpackningar.

Dämpmattor, bitumen- och tungmattor fungerar utmärkt som vibrationsdämpnings- och ljudisoleringsmaterial.

Gummisorternas egenskaper skiljer sig avsevärt sinsemellan. Redan det huvudsakliga råmaterialet för gummit inverkar. Exempelvis har EPDM-gummi utmärkta väderbeständighetsegenskaper, medan nitrilgummi tål olja bäst. Också ytdensiteten och förlustfaktorn skiljer sig för olika vibrationsdämpande material. Tumregel: väggens reduktionstal förbättras med 6 dB när massan fördubblas.

Begär offert

Cell- och hårdgummi

BEGÄR OFFERT »

För cell- och hårdgummi används bland annat EPDM, CR, SBR och NBR och blandningar av dessa. Det finns flera hårdhets- och hållfasthetsklasser, och materialet väljs i enlighet med användningsändamålet och kraven.

Tungmattor och dämpmattor

BEGÄR OFFERT »

Tungmattor används för att dämpa vibrationer (dämpmattor) i konstruktioner och förbättra luftljudsisoleringen. Materialen fås på rulle och i skivor.

Asfaltsmattor

BEGÄR OFFERT »

Våra asfalts/bitumenmattor håller hög klass. Valet av vibrationsdämpande material beror på tillämpningen, väggens tjocklek och de övriga kraven.

Bitumenpapp och flerskiktsmaterial

BEGÄR OFFERT »

För vibrationsdämpning i tunna konstruktioner kan man använda bitumenpapp. För tjockare och mer krävande ändamål fungerar våra flerskiktsstrukturer väl. Vi har många olika kvaliteter i vårt utbud.

Gummimattor

BEGÄR OFFERT »

Vårt breda urval av gummimattor motsvarar ditt behov oberoende av användningsförhållandena. Vi levererar pastill- och durkmattor direkt ur vårt lager eller måttskurna och utrustade med exempelvis värmeisolering.

Produktserien Noisetek® ELASTE

BEGÄR OFFERT »

Vår materialfamilj Noisetek® ELASTE är en överlägsen lösning för vibrationsdämpning också i grova konstruktioner. Noisetek® ELASTE-lösningen dimensioneras alltid efter kundens behov för rätt frekvens- och temperaturintervall. Läs mer här: Noisetek® ELASTE broschyr (på engelska)


 

Vad är cellgummi?

Cellgummi är ett elastiskt, poröst och långlivat material som bland annat används i tätningar, isoleringsmaterial och förpackningar. Med cellgummi uppnås utmärkt täthet mot luft, fukt och smuts. Cellgummi är skummat gummi i vilket alla enskilda celler är slutna.

 

 

Cellgummits fördelar:

 • elasticitet
 • vibrations- och ljuddämpning
 • friktion
 • värmeisoleringsförmåga
 • resistens mot ångdiffusion (µ)

Cellgummits viktigaste egenskap är dess elasticitet. Cellgummi har även utmärkta egenskaper för dämpning, isolering och friktion. Cellgummi tål slitage förträffligt väl inom värmeintervallet −100–+250 °C. Cellgummi suger inte åt sig fukt och har god värmeisoleringsförmåga.

Cellgummi är ett förträffligt tätnings- och isoleringsmaterial

Cellgummi är som bäst i användning i isolerings– och tätningsmaterial. Cellgummitätningar utnyttjas bland annat inom maskinbyggnad, elektronikindustrin och husteknik. Inom husteknik används cellgummi bland annat som värme-, kondens- och rörisolering.

 

Cellgummi väljs efter användningsändamål

Det finns flera olika cellgummikvaliteter. Vanligtvis delas gummi in i naturgummi och oljebaserat, syntetiskt gummi. Det finns också gummisammansättningar där man med tillsats- och utfyllnadsämnen uppnår olika egenskaper för olika användningsområden och förhållanden.

 • Ska cellgummit användas utomhus eller inomhus?
  Temperatur, kemisk miljö, UV-ljus och ozon påverkar valet av material.
 • Mekaniska krav
  Hur väl ska materialet tåla slitage? Valet av material beror på önskad grad av hållfasthet, hårdhet, dämpning och styvhet.
 • Användningsgrad
  Ska produkten användas kontinuerligt, periodvis eller en enda gång?
 • Övriga krav
  Också färg, brandsäkerhet, hygien, tillgänglighet och pris påverkar materialvalet.

 

 

Vad är gummi?

Gummi är en elastomer – ett elastiskt och töjbart material som är olösligt i lösningsmedel och har goda vibrationsdämpnings- och friktionsegenskaper. Det är just elasticiteten som är mest typisk för gummi: materialet återgår snabbt till nära nog tidigare dimensioner och former efter att ha utsatts för mekanisk spänning. Gummi är utmärkt för tätning och isolering.

 

 

Universalgummi

Gemensamt för universalgummityperna är en naturgummilik elasticitet. Bland universalgummi finns:

 • naturgummi, NR
 • styrenbutadiengummi, SBR
 • isoprengummi, IR
 • butadiengummi, BR
 • regenererat gummi.

 

Specialgummi

Specialgummisorterna har egenskaper som avviker från universalgummi. De kan ha högre beständighet exempelvis mot effekterna av olja, bensin, väder, ozon eller värme. Bland specialgummityperna finns:

 • butylgummi, IIR
 • nitrilgummi, NBR
 • kloroprengummi, CR
 • etenpropengummi, EPDM
 • silikongummi, Q
 • fluorgummi, FPM.

 

 

Termoplastiskt gummi

Det termoplastiska gummitypernas egenskaper placerar sig mellan gummi och plast. Termoplastiska gummityper har bättre elasticitetsegenskaper och bredare arbetstemperaturintervall än de flesta plaster. Bland de termoplastiska elastomererna finns:

 • blockpolymerer av styren-butadien-styren
 • polyolefiner
 • termoplastiska polyuretaner
 • termoplastiska polyestrar.

 

 

 

NMC – Skandinaviens ledande vidareförädlare av cellgummi och cellplast

Vi har nästan ett halvt århundrades erfarenhet av branschen. Vår kompetens håller hög klass och vår service är sakkunnig. Vi är en pålitlig samarbetspartner som tar fram hållbara, högklassiga lösningar för kunderna, vid behov med snabb tidtabell.

Vi hjälper och ger råd vid valet av material

Kontakta oss när du planerar en produktlösning. Vi deltar i projektet från början till slut och handleder våra kunder bland annat i valet av material och planeringen av bearbetningsprocessen.

Kontakt

Ratkaisut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB