Slutet cellskum

Slutet cellskum isolerar utmärkt väl från värme och kondens och är mycket slittåligt.

Skumplaster med slutna celler är mycket mångsidiga material. Materialen är elastiska, porösa och lätta. Den slutna cellstrukturen är naturligt vatten-, damm- och lufttät.

 

Plaster med sluten cellstruktur används i talrika olika industritillämpningar, såsom värme- och kylisolering i olika maskiner och anordningar, tätning, förpackningsmaterial, livsmedels- och läkemedelstillämningar samt i idrotts- och fritidsredskap.

Egenskaperna i det slutna cellskummet varierar efter sort. Det är utmärkt som värmeisoleringsmaterial eftersom dess värmeledningsförmåga är hela 0,035–0,040 W/mK. Tätheten är vanligtvis 20–200 kg/m3. Den normala värmetåligheten ligger mellan −50 °C och +95 °C. Dessutom kan specialegenskaper uppnås med tillsatsämnen och i sammansättningar. Materialen kan också värmeformas och kombineras med olika lamineringstekniker. Materialen kan bearbetas till önskade former och dimensioner.

Kontakta oss för mer information

 

Plastkvaliteter

Det finns många olika typer av slutet cellskum. Kvaliteterna skiljer sig i fråga om bland annat täthet, cellstruktur, ytkvalitet, andra tekniska egenskaper och färg. Vårt urval inkluderar materialkvaliteter från mycket mjuka till stenhårda och olika kvaliteter för diverse brand- och temperaturförhållanden.

Slutet cellskum

BEGÄR OFFERT »

Kemiskt tvärbundet polyetenskum är ett utmärkt val för talrika olika tillämpningar. Skumplast med slutna celler fås på rulle eller i skivor. Tätheten varierar mellan 28 kg/m3 och 200 kg/m3. Fås i många färger.

AZOTE®-skumplast

BEGÄR OFFERT »

I vårt urval ingår även mycket högklassiga fysikaliskt tvärbundna skumplaster med sluten cellstruktur för krävande förhållanden och lösningar. Materialens cellstruktur är finare än i kemiskt tvärbundet polyetenskum, och deras ytkvalitet är slätare.

Övriga skumplaster

BEGÄR OFFERT »

Det finns många olika typer av polyetenskum med slutna celler. Materialen fungerar väl i isolerings- och tätningsmaterial för olika ändamål. Be oss om mer information så finner vi rätt material för ditt syfte.

Läs mer: polyeten

Förpackningsmaterial

BEGÄR OFFERT »

Våra icke-tvärbundna PE-LD-material med sluten cellstruktur är utmärkta särskilt för olika typer av förpackningsmaterial. De är lätta, lättbearbetade och förmånliga polyetenskum med goda skyddsegenskaper.

Läs mer: Förpackningsmaterial

EVA-skum

BEGÄR OFFERT »

Genom att lägga lite EVA till polyetenet görs materialet segare. Det blir lite mer gummiaktigt och de mekaniska egenskaperna bättre än hos vanligt polyeten.

Läs mer: EVA-plast

Stratocell Whisper®

BEGÄR OFFERT »

Stratocell Whisper® är ett lätt polyetenskum vars cellstruktur öppnas i en specifik tillverkningsprocess. Det är mycket effektivt som absorptionsmaterial, tål hårda påfrestningar och fukt och behåller sin dämpningsförmåga utmärkt väl också för lågfrekvent ljud.

Ratkaisut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB