Polyeten fungerar i nästan allt

Polyeten (PE) är den mest använda termoplasten i världen. Den kan användas för tillverkning av allt från vilket förpackningsmaterial som helst till isolering, tätning och skyddsutrustning. NMC Cellfoams planerare väljer ut en PE-kvalitet som passar just ditt behov, framställer en prototyp och serietillverkar färdiga produkter.

BESKRIV DINA BEHOV »

Fördelarna med polyeten

 • Lätt och förmånlig
 • Goda isoleringsegenskaper
 • Tål fukt, kemikalier och temperaturväxlingar
 • Goda flytegenskaper
 • Lämpar sig för livsmedelsförpackningar
 • Mycket formbar
 • Fås med olika hårdhet och färger

Vad är PE?

Polyeten är den vanligaste plastkvaliteten på marknaden. Etenplaster delas in i tre klasser efter densitet: hög densitet (PE-HD), medeldensitet (PE-MD) och låg densitet (PE-LD). Etenplaster med låg densitet är mjuka och lämpar sig exempelvis för plastpåsar. PE med hög densitet är ett hårdare material som exempelvis används för läskbackar.

Genom tillsats av lite EVA (etenvinylacetat) får materialet mer seghet. Det blir lite mer gummiaktigt och flexibelt.

Skumning för olika ändamål

Polyeten är i sig en hård plast, men den kan skummas med olika metoder. Här på NMC Cellfoam använder vi nästan enbart skummade polyeten PE-plaster.

Vid tillverkningen av skummad polyeten används i regel polyeten med låg densitet (LDPE), tvärbindnings- och skumningsmedel samt olika tillsatsämnen, såsom brandskyddsmedel och färgämnen, som förbättrar slutproduktens egenskaper och breddar användningsområdet.

Skumning kan bland annat göras mekaniskt, kemiskt och fysikaliskt. Skummedlen bidrar till att en skumstruktur bildas. Vid tillverkningen av skumplaster producerar kemiska skummedels reaktioner gaser, medan fysikaliska skummedel förgasas under själva processen. De slutliga cellplasterna har vanligtvis en densitet på 24–300 kg/m3.

Polyetencellplaster är antingen tvärbundna eller icke-tvärbundna material, och detta påverkar såväl materialens mekaniska egenskaper och ytkvalitet som återvinningsbarheten.


Kemiskt tvärbundna XLPE-cellplaster

Vid extrudering (strängsprutning) mjukgörs och formpressas materialblandningen kontinuerligt genom ett munstycke till ett tunt band, varefter polymerkedjorna tvärbinds och materialet sväller (skummas) i ugn. Resultatet blir ett skummat polyetenmaterial som kan vidarebearbetas exempelvis till rullar eller skivor.

Kemiskt tvärbunden cellplast kan också partitillverkas i större skivor genom att materialblandningen hälls i formar för att skummas och expandera. Ämnen som tillverkas i formar får skal, som avlägsnas innan användningen.

XLPE-cellplaster har bättre mekaniska egenskaper än icke-tvärbundna cellplaster, och vanligtvis är ytan grövre och cellstrukturen något större än i fysikaliskt tvärbundna kvaliteter. Vid strängsprutning tillverkas materialet i 3–15 mm tjocka lager, där de grövsta tjocklekarna uppnås genom flera lager och varmfogning. Partitillverkade skumskivor däremot kan vara över 100 mm tjocka. XLPE-cellplaster används exempelvis som värmeisolering, i förpackningsmaterial, för tätning och i personlig skyddsutrustning.

Fysikaliskt tvärbundna IXPE-cellplaster

Tillverkningen av fysikaliskt tvärbunden cellplast sker i en process med flera skeden och vanligtvis genom strålningstvärbindning, vilket ger cellplasterna en annorlunda, mindre cellstruktur. Materialets hållfasthetsegenskaper blir vanligtvis bättre och ytfinishen slätare och snyggare.

IXPE-cellplast kan tillverkas i tjocklekar på under 0,5 mm, vilket är klart tunnare än för XL PE-plaster. Också fysikaliskt tvärbunden polyeten används för värmeisolering, livsmedels- och andra förpackningar, tätning och personlig skyddsutrustning.

Zotefoam XLPE-cellplaster som tvärbundits under högt tryck

Extruderade och tvärbundna skivor skummas med kväve i Zotefoams unika tillverkningsprocess. Först satureras skivorna i autoklaver med kväve. Det sker under högt tryck och med värme. I det andra skedet skummas de saturerade skivorna i autoklaver under lågt tryck och på hög värme. Den flexibla tillverkningsprocessen möjliggör användningen av mycket mångsidiga plastråmaterial. Resultatet blir en cellplaststruktur av mycket jämn, finkorning kvalitet.

I autoklavprocessen kan man endast tillverka skivformade stycken, och under processen bildas skal som måste avlägsnas från ytan. De färdiga skivorna kan under efterbehandlingen fogas ihop så att de bildar tjockare skivor eller cellplastrullar.

Zotefoam-cellplaster är rena, högklassiga och håller mycket jämn kvalitet. Deras mekaniska egenskaper är mycket goda, och därför kan man ofta välja en lättare skumkvalitet än för traditionella skumplaster som tvärbundits kemiskt. Tvärbundet Zotefoam-polyetenskum används för värmeisolering, förpackningar, tätning och personlig skyddsutrustning samt för hälso- och sjukvårdsprodukter, som behöver vara särskilt rena och desinficerbara.

Icke-tvärbunden EPE-cellplast

Icke-tvärbunden polyetencellplast är den kvalitet som har svagast mekaniska egenskaper och är förmånligast. Dess tillverkningsprocess är den enklaste, eftersom materialet vid extruderingen skummas med exempelvis flytande butan (C4H10), och temperatur- och tryckändringar ger materialet dess slutliga form direkt efter extruderingen. Med processen kan grövre materialtjocklekar tillverkas, och cellstorleken är vanligtvis större än i tvärbundna cellplaster.

En fördel med EPE-cellpast är dess utmärkta återvinningsbarhet – materialet kan omformas till råmaterial för en ny tillverkningsprocess. Det används ofta som stötdämpning i emballage och, tack vare sina goda flytegenskaper, i olika flytanordningar.

Vi hjälper dig att välja precis rätt polyetenkvalitet

NMC har många polyetenmaterial från olika tillverkare i flera olika länder. Våra planerare tar fram precis rätt kvalitet efter kundernas behov. Vi framställer en prototyp av produkten, testar tillsammans med kunden att den fungerar och kör igång serietillverkning. Tveka inte att ta kontakt – vi hittar rätt lösning.

Ratkaisut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB