Tjänster

Vi skapar mervärde för dig

När du utvecklar en ny produkt vill vi uppmuntra dig att kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hjälper dig uppnå önskad lösning eller funktionalitet. Vi tillhandahåller lämpliga materialalternativ och materialegenskaper för just dina behov.

Ta kontakt

Tveka inte att kontakta oss när du söker en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna genom dina behov och alla tekniska krav med dig så att vi genast förstår de krav din tillämpning ställer på funktion och yttre. Vid behov besöker vi dig för att gå genom dessa saker i person.

 

Krav och egenskaper

Din tillämpning kräver vissa egenskaper och en viss prestanda. Lösningen måste också uppfylla vissa krav och eventuella standarder. Vårt tekniska designteam hjälper dig finna rätt materialkombinationer ur vårt breda urval av över 400 material. Och om rätt material inte finns där, söker och finner vi det åt dig!

 

Planering och utveckling av funktionaliteten

Din tillämpning måste uppfylla vissa krav i fråga om funktioner och geometri. Vårt designteam inleder en dialog med dig så att vi tillsammans kan planera och ta fram en fungerande, kostnadseffektiv lösning.

 

 

Från planering till utförande

Vårt designteam planerar tillsammans med dig den geometri, funktionalitet och effektivitet som krävs. Vi tillverkar snabbt och flexibelt en prototyp som låter dig utvärdera och testa lösningens lämplighet. Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår mycket stora maskinpark och våra skickliga medarbetare möjliggör design och tillverkning av cellplast- och cellgummiprodukter. Slutligen tillverkar och levererar vi effektivt och pålitligt de volymer du behöver för kommersiella ändamål.

 

 

Koncept och planering

Utgående från de krav och basuppgifter som diskuterats och dialogen kring dem planerar och föreslår vårt designteam den mest lämpade lösningen. Vi använder moderna 3D-program för designarbetet och kan vid behov även tillämpa vår lösning direkt på din egen helhetsmodell.

Vi tillhandahåller lämpliga materialalternativ och ger dig en överskådlig, skriftlig offert där vi tydligt specificerar produktens enhetspris för olika produktionsvolymer och eventuella separata verktygs- och gjutformskostnader. Du beslutar vilket av våra alternativ som är ekonomiskt mest lönsamt för dig.

 

Prototyp

Efter att du godkänt vårt lösningsförslag, tillverkar vi en prototyp som snabbt och effektivt låter dig utvärdera och testa lösningens lämplighet för dina behov. Vi kan vid behov upprepa prototyptillverkningen för att tillsammans försäkra oss om den bästa lösningen.

 

Produktion och leverans

När du godkänt prototypen, tillverkar vi önskad volym av produkten. Vår produktion är mycket flexibel och våra medarbetare skickliga. Produktionsvolymen kan i typfallet röra sig om allt från ett enda prototypexemplar till tiotals tusen produkter. Läs om våra produktionstekniker »

Vi kommer överens med dig om lämpliga leveransvolymer. Våra leveranser görs alltid på utsatt tid av våra egna transportpartner, alternativ av ett transportföretag som du väljer själv.

 

Palvelut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB