Produktionstekniker

Vi är ledande vidareförädlare av cellplaster och gummi i Norden, och har tillgång till den mest omfattande produktionstekniken.

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår mycket stora maskinpark och vår skickliga personal möjliggör design och tillverkning av cellplast- och cellgummiprodukter. I planeringsarbetet beaktar vi material, användningsändamål och produktionsmetoder, och tar fram den mest kostnadseffektiva lösningen.

Laminering

Vi använder olika lamineringstekniker för sammanfogning av olika materialpar. Bland annat använder vi flam-, pulver-, kalander-, smältlim- och vattentekniker samt tekniker med lösningsmedelsbaserade spraylim.

Fräsning

Höghastighetsbearbetning och fräsning lämpar sig väl för bearbetning av cellplaster. Vårt bearbetningscenter tar fram de former du behöver snabbt, exakt och med kvalitet.

Stansning

Våra effektiva stanslinjer möjliggör tillverkning av individuella, kundanpassade produkter. Vi har tillgång till balk- och rotationsstansar, automatiska och manuella planstansar och kiss cut-maskiner.

Läs mer: stansning

Vattenskärning

Vattenskärning baserar sig på NC-styrda munstycken och automatisk distansering av munstyckena, vilket gör vattenskärning till en mycket snabb och flexibel metod. Vattenskärning kräver inte särskilda verktyg eller formar, vilket reducerar startkostnaden. Eventuella geometriändringar kan göras enkelt och snabbt.

Värme- och vakuumformning

Genom värmeformning kan vi ge materialen önskade former och dimensioner. Med värmeformning kan också mycket komplicerade former och fin ytkvalitet uppnås. Vi använder gjutformar i trä, plast eller lättmetall.

Extrudering

Extrudering, som också kallas strängpressning eller strängsprutning, är en metod där man använder en extruder. Genom extrudering kan en termoplastisk polymer formas till önskad profil. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi finjustera materialegenskaperna och optimera tillverkningsprocessen så att den blir effektiv. Olika tätheter och färger fås på begäran.

Klyvning och sågning

Våra klyvmaskiner intar en central position i vår produktion. Många av våra råmaterial anländer i stora block eller skivor. Vi klyver och sågar materialen till rullar och skivor i korrekt tjocklek. Vi kan klyva många typer av material med olika metoder, och kan därför erbjuda ett brett urval av material i önskad tjocklek. Vi kan även vidareförädla varor i block till rullar. Det skapar en tydlig konkurrensfördel: material i långa rullar minskar avsevärt den tid som krävs för förberedelse och installation, vilket gör tillverkningsprocessen effektivare och högklassigare.

Palvelut

Kontaktformulär
  BESÖKSADRESS

  Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult

  NMC CELLFOAM AB

  Organisationsnummer 556304-9609
  Allmänna försäljningsvillkor

  Copyright © 2022 NMC Cellfoam AB